Ciclo Creación e Territorios III

/
Dirección Alberto Carton

Toda responsabilidade invidual fundaméntase no colectivo humanizado e social desde os cimentos do territorio concreto, do territorio ético e do territorio cultural. Sen resultar definitivos, territorios de multiplicidade: espazos de reflexión, de vida sustantiva e de toda circunstancia que implique compromiso. O «territorio», como se defende nestes ciclos -territorio de inmersión, de creación e recreación, tamén revulsivo ou subversivo-, non é só un marco xeográfico ou un contedor histórico en evolución: é o encadre accesible da experiencia que se revoluciona en diferentes e variadas parcelas de creación relacional, sensible e sensitiva. Desde esas zonificacións parciais que capacitan a imaxinabilidade inventiva, cartografíanse os territorios supraxeográficos, suprafísicos, sustancialmente humanos e persoais e íntimos, que son elementos primarios xeradores de transferencias e permeabilidades entroncadas, convertíndose así en estruturas convenientes (e convidas) para a construción da Historia e a precedencia do seu próprio presente. Poderíamos describilos, por todo isto, como unha «territorialidade do agora» non allea á propiedade incisiva do sentido da pertenza.

Esta terceira edición de Creación e Territorios oriéntase cara a polisemia activa do concepto ‘territorio’, e contará coa participación de Joan Nogué (Hostalet de Bas, Girona, 1958), xeógrafo e director do Observatorio del Paisatge de Catalunya; Carmen Pena (Salamanca, 1947), historiadora da arte e especialista na pintura española de paisaxe contemporánea e na cultura paisaxística dos séculos XIX e XX; Isabel Aguirre de Úrcola (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, 1937), arquitecta da ETSAC e directora da Escola Galega da Paisaxe da Fundación Juana de Vega; e Gabriel Pérez-Barreiro (A Coruña, 1970), comisario, historiador da arte e escritor. Entre novembro de 2022 e abril de 2023, tamén coa participación de Alberto Carton.

Próxima conferencia: Carmen Pena. Bataille y Buñuel a vueltas con los dedos de los pies. Mércores 30, 20:00 horas. Auditorio da Fundación Luis Seoane. Entrada libre

Actividades actuais

Ciclo Creación e Territorios III
/
Actividade
Lugares de novela: Hungría
Obradoiro de literatura
/
Actividade
Máis chaves da ficción literaria
Obradoiro de escritura
/
Actividade