Pensamentos urxentes: mirar, pensar, escribir
/
Actividade
Titoras INPUT 2019
/
Actividade
A mirada do escritor. Obradoiro de escritura
/
Actividade
Obradoiro de literatura. Lugares de novela: Italia
/
Actividade