Mapa de desexos de Luis Seoane

/

A complicidade co espectador, o establecemento de novas olladas ao redor da obra de arte e as diferentes maneiras de achegarse ao obxecto artístico son os eixos sobre os que se desenvolve Mapa de desexos de Luis Seoane, un proxecto que nace a comezos de 2019 co que se convidaba a unha serie de persoas relacionadas coa cultura, as artes plásticas, a docencia, o deporte, etc., a escoller unha obra pertencente ao legado da Fundación Luis Seoane e relacionala cunha idea ou co termo que esta lles suxira. O resultado é esta exposición, baseada no criterio de máis de cen participantes que fixeron a súa elección entre preto de setecentas pezas entre óleos, gravados, carteis e debuxos de Luis Seoane, dando lugar a curiosas coincidencias ao escoller dúas persoas distintas a mesma obra e xerar termos diferentes, mesmo opostos ás veces, para definilas.

Luis Seoane
Visitas guiadas e obradoiros
/
Didáctica
Obradoiro de escritura. Os diarios literarios
/
Actividade
Obradoiro de literatura. Lugares de novela: Irlanda
/
Actividade
Somos o que lemos. Ciclo de literatura
/
Actividade