Modernidades diverxentes. Seoane, Ver y Estimar

/

Modernidades diverxentes é unha exposición que analiza a relación entre a obra de Luis Seoane e a prestixiosa revista Ver y Estimar, dirixida por Jorge Romero Brest entre 1948 e 1955. Comisariada polo investigador Pablo García Martínez, a exposición céntrase nunha parte da actividade de Seoane na Arxentina descoñecida ata agora en Galicia, como foi a súa relación de encontros e desencontros con esa versión da modernidade porteña que dinamizou o crítico de arte arxentino a través da súa revista. 

Escóitasme?

/

Escóitasme? Una exposición del Laboratorio Seoane é unha mostra que reune as experiencias levadas a cabo dentro do programa didáctico Laboratorio Escóitasme? da Fundación Luis Seoane, un proxecto online dirixido ao público infantil e ás súas familias que tivo lugar durante o período de confinamento, no que máis de vinte creadores propuxeron ao longo de de 10 semanas un reto relacionado co seu traballo e co universo creativo de Luis Seoane aos participantes.

Lolita Díaz Baliño. A realidade soñada

/

A exposición Lolita Díaz Baliño. A realidade soñada reúne preto dun centenar de obras procedenes de institucións e coleccións particulares que conforman na Fundación Luis Seoane a primeira mostra antolóxica dedicada á obra da ilustradora coruñesa, un proxecto comisariado por Rosario Sarmiento.

Luis Seoane
Información COVID-19
/
Actividade
Obradoiro de literatura online. Lugares de novela: Rusia
/
Actividade
Laboratorio Reinicio
/
Actividade