Redes do país

/

“Redes do país” é o título dunha exposición que reune os traballos elaborados dentro do proxecto A Collaborative Village Play, unha iniciativa desenvolvida en localidades rurais de Hungría, Alemania e Galicia pola artista alemana Antje Schiffers, co-fundadora do colectivo My Villages, e a dramaturga e comisaria húngara Katalin Erdödi.

Xesús! 70 anos de Campos

/

A primeira retrospectiva en trinta anos sobre a obra do humorista gráfico Xesús Campos Álvarez, Chichi Campos, reúne na Fundación Luis Seoane maís de 200 pezas deste prolífico artista que retratou como ninguén un lugar e un tempo, a Galicia dos anos setenta e oitenta, de maneira intelixente e irreverente.

Luis Seoane
Amantes, musas, modelos
Picasso e as súas mulleres
/
Actividade
Sol e Cardos
Campamento de verán
/
Didáctica