Xulio García Rivas. Manancial de sombras

/

“Manancial de sombras” reúne a obra máis recente do pintor Xulio García Rivas, unha selección de vinte pezas de mediano e gran formato realizadas en tinta chinesa sobre lenzo ou papel de arroz.

Luis Seoane
Lenzos e partituras
/
Exposición
Amantes, musas, modelos
Picasso e as súas mulleres
/
Actividade
Ramón Vázquez Molezún. Paisajes
/
Exposición
Somos o que lemos
Ciclo de literatura
/
Actividade