Publicación

Federico García Lorca. Poesías na voz de Lorenzo Varela

1999 CD
Textos Lino Braxe

No ano 1965 Lorenzo Varela gravou para Qualiton, Industria Argentina, un disco titulado Poesía, no que recitaba textos do poeta andaluz Federico García Lorca. Este CD, editado con motivo da exposición en homenaxe a Arturo Cuadrado, é unha reedición restaurada daquel disco. Dirección do proxecto e texto da cuberta a cargo de Lino Braxe