Publicación

FARO HORIZONTAL/7

FARO HORIZONTAL/7 é unha instalación do artista Juan Lesta e o músico Marco Maril que recolle a través de sete canles de audio e video cinco momentos distintos dun punto do horizonte na costa de Galicia durante o luscofusco.

A peza, cuxa estrea absoluta ten lugar dentro da nova edición do festival RESIS, conxela eses momentos e modifica o espazo empregando formas xeométricas que distorsionan a liña do horizonte acompañadas por estruturas sonoras. A nivel escultórico, a obra representa a configuración dun faro desde o que é posible observar e xerar ao mesmo tempo a nosa propia perspectiva.