A Fundación

A Fundación Luis Seoane é un lugar onde formularse preguntas, un espazo para asumir contradicións, para reflexionar sobre o coñecido e o descoñecido desde unha óptica contemporánea. É un museo porque a súa base susténtase na conservación e posta en valor do legado de Luis Seoane; é un centro de arte porque a súa dinámica ven marcada polas exposicións temporais e as súas actividades complementarias; e é un centro de produción porque colabora na realización de obras site-specific e produce pensamento, investigación e teoría. Luis Seoane entendía a arte como un medio de comunicación, libre, afectivo. Tamén como algo poliédrico, con numerosas arestas e posibilidades. A súa condición polifacética proxecta a intención da Fundación de potenciar a investigación en materias de arte, arquitectura e deseño fundamentalmente, pero tamén doutras disciplinas culturais como a música, o cine, a poesía ou as artes escénicas, abrazando o pasado desde o espíritu do presente, propoñendo novas visións e relacións.

A Fundación garda un valioso patrimonio dun dos grandes intelectuais galegos do século XX, seguramente o máis universal e máis completo da nosa historia recente. Pero a intención non é únicamente a de conservar ese patrimonio senón o posibilitar un servizo primordial para a educación e a configuración da nosa identidade, buscando a visibilidade exterior deste legado e entendendo a colección como algo vivo, en constante crecemento, incorporando novas miradas sobre o legado físico e intelectual de Luis Seoane a partir de colaboracións de artistas de xeracións posteriores.

Desde a Fundación Luis Seoane convidamos ao público a converterse en colaborador activo, buscando a empatía da cidade e de todos os seus públicos coa nosa política de admisión gratuita e horario ininterrumpido, ofertando ademais numerosos cursos ou obradoiros. Neste sentido, a nosa biblioteca proxéctase como ente activo e soporte da transversalidade de contidos propostos e a vontade de ofrecer coñecemento das actividades e exposicións programadas. A edición de libros ou catálogos entendémola como función educativa e divulgativa, así como proxección exterior en tanto que soporte de comunicación complementario á información da nosa web e redes sociais.

Outro dos nosos principais activos é o edificio, proxectado polos arquitectos Covadonga Carrasco e Juan Creus. Sen perder a escala do ámbito histórico, permite que o entorno penetre no seu interior, coa luz enlazando os espazos e abríndose ao mar desde diferentes perspectivas.

A Fundación Luis Seoane é unha entidade privada que se proxecta como servizo público. Por isto, a transparencia, o traballo sostible e responsable e as boas práctivas son chave á hora de exercer a investigación, a educación ou a conservación da memoria. De ahí tamén que o modelo pretendido baséese na colaboración con outros museos nacionais e internacionais de relevancia ou institucións vinculadas á cultura e o social, de cara a conseguir a integración das artes pretendida por Luis Seoane a xeito de necesidade colectiva.