O lado da sombra. Sedición gráfica e iniciativas ignoradas, raras ou desacreditadas entre 1971 e 1989

/
Comisarios Anxo Rabuñal

O lado da sombra é unha proposta de lectura do pasado inmediato a través da creación gráfica en Galicia durante o período que vai desde 1971, case a finais do réxime ditatorial imposto por Franco, ata 1989, ano de finalización do primeiro goberno de coalición da autonomía galega. O propósito da mostra é reflectir a cultura galega non institucional daqueles anos a través de esculturas, obxectos diversos, documentos, fotografías, revistas, libros, discos, filmes, debuxos, cómics e pinturas, nunha selección que recolle o labor dun heteroxéneo conxunto de artistas e activistas. Destacan dentro da exposición o conxunto de revistas autoeditadas como Valium 10, Ameixa Cacofónica ou Atlántico Express, entre outras, e seis curtas do realizador Lorenzo Soler que seguiron excepcionais procesos de produción e autodistribución. O proxecto completaráse coa publicación do catálogo da exposición e dun volume dedicado ao cómic realizado en Galicia nos anos 70.

Exposicións actuais

Vari Caramés. Lugares
/
Exposición
Mapa de desexos de Luis Seoane
/
Exposición
Xurxo G. Penalta. XXL
/
Exposición