O bosquexo do mundo

/
Comisarios Ángel Cerviño, Alberto González-Alegre

O bosquexo do mundo é unha mostra colectiva comisariada por Ángel Cerviño e Alberto González-Alegre coproducida polo MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, o Auditorio de Galicia e a Fundación Luis Seoane, que ofrece a posibilidade de visitar a ese crisol de formas que é o taller do artista, traendo ao museo un conxunto de útiles e documentos, tamén de obras e os seus antecedentes que, como pezas dun crebacabezas en perpetuo movemento, proporcionan sustento e alimentan as creacións. Unha aposta polas mostras de produción propias extensible aos tres centros, como nova experiencia de coprodución e de traballo en rede.

Nun labor conxunto de investigación e diálogo cos artistas, os comisarios achegáronse a cada un dos talleres e lugares de produción para seleccionar ou rescatar toda unha serie de materiais que aportan novas lecturas e tamén novos interrogantes sobre a súa orixe e significado. Así, xunto a obras en distintos soportes, a mostra componse sobre todo de apuntamentos, bosquexos e pezas inacabadas. O bosquexo do mundo trae ás salas da Fundación Luis Seoane un conxunto de útiles e documentos —obxectos, cadernos de notas, esquemas, recortes de prensa, vídeos, fotografías, repertorios de imaxes, textos propios e alleos, restos e materiais atopados…— que se sitúan na base ou, por así dicir, na zona de influencia de cada artista, do seu quefacer e da súa particular visión do mundo, e que se completa cunha selección de debuxos de Luis Seoane pertencentes á colección institucional non incluida nas montaxes anteriores.

Exposicións actuais

Mapa de desexos de Luis Seoane
/
Exposición
Gabinete Voula Papaioannou
/
Exposición