Luis Seoane

/

Pintor, gravador, debuxante, editor, deseñador gráfico, divulgador cultural… As múltiples facetas nas que sobresaiu Luis Seoane xunto coa riqueza e magnitude da súa obra, fan que resulte prácticamente imposible amosar nun único espazo a totalidade do legado que desde 1996 custodia a Fundación que leva o seu nome. Ao longo de todos estes anos, o traballo de Luis Seoane foi exposto en diferentes ocasións tanto na súa Fundación como en distintos centros de arte e museos como o IVAM de Valencia, o CGAC Centro Galego de Arte Contemporánea, o MARCO Museo de Arte Contemporánea de Vigo ou a Fundación Eugenio Granell, e formado parte de múltiples exposicións colectivas relacionadas coas Vangardas Históricas en Galicia e España e coa actividade cultural no exilio na Universidade de Zaragoza, o Museo de Belas Artes da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela, o Museo Picasso de Málaga, etc. Todos estes proxectos expositivos serviron en maior ou menor medida para cumplir cun dobre obxectivo: respectar, por un lado, o desexo de Luis Seoane de que a súa obra fose accesible a un público o máis amplo posible, como vía para divulgar a cultura e a arte de Galicia, e por outro, levar a cabo un dos fins para os que foi creada a Fundación Luis Seoane, que non é outro que difundir o universo creativo dun artista irrepetible.

A exposición permanente reúne unha estudada selección dos fondos institucionais na que cada peza supón un exemplo destacado dos temas, técnicas, formatos e disciplinas cos que Seoane deu forma ao seu universo creativo. De clara vocación didáctica, esta mostra concibiuse pensando tanto no espectador que xa coñece e admira a obra do artista, ofrecéndolle a oportunidade de reencontrarse con obras como o magnífico retrato que Seoane realiza en 1949 do actor británico Robert Atkins, caracterizado como Calibán na Tempestade de William Shakespeare, durante a súa estadía en Londres; como naqueles que aínda identifican a Seoane exclusivamente como pintor e gravador, e descoñecen outras facetas da súa produción, como os tapices, o deseño editorial ou o seu labor como muralista.

Exposicións actuais

Maruxa Seoane: achegamento a María Elvira Fernández López
/
Exposición
Laxeiro-Luis Seoane. Cruce de camiños. Debuxos 1930-1950
/
Exposición