How Soon is Now?

/
Comisarios Pablo Fanego
Artistas Ryan Gander, Mario García Torres, Alexander Gutke, Lisa Oppenheim, Jenny Perlin, Mathias Poledna

How Soon is Now? reúne un grupo de artistas internacionais nun proxecto que parte da constatación do declive do idealismo nas novas xeneracións, e do ensaio por parte dos creadores contemporáneos dunha especie de “terceira vía” que reconcilie arte e vida. Debido ás transformacións políticas e sociais de finais do século pasado e, a consecuencia de éstas, á irrelevancia das dicotomías que estaban na base da evolución do proxecto moderno -privado vs público, alta cultura vs baixa cultura, forma vs contenido-xurdiu unha especie de “intransición” na que os artistas tiveron que reflexionar acerca do sentido do seu traballo e a función pública e política da arte. O propósito desta mostra é reunir un conxunto de obras que posúen a capacidade de escenificar novas posibilidades e reformular a validez da arte para crear zonas de autonomía provisional. O conxunto das propostas incluídas en How Soon Is Now? están orientadas no só a reflexionar sobre os antagonismos e friccións das sociedades contemporáneas, senón tamén a tratar de imaxinar modelos de futuro.

Artistas: Ryan Gander, Mario García Torres, Alexander Gutke, Lisa Oppenheim, Jenny Perlin e Mathias Poledna

Exposicións actuais

Julián Barón. O Desengano
/
Exposición