Arte y solidaridad. Los artistas españoles y el cartelismo sociopolítico

/
Comisarios José Gómez Alén (Fundación 10 de Marzo)

A presente exposición reúne unha selección de carteis pertencentes á colección dos arquivos históricos de CC.OO, na súa maioría realizados na segunda metade do século XX por destacados artistas, cuxo traballo plástico serviu como contribución á restauración dos principios democráticos en España. O conxunto de obras presentes na mostra serve de reflexo tanto dos movementos artísticos que estaban en auxe naquel momento, como o Surrealismo, o Informalismo ou o Pop Art, entre outros, como do grao de compromiso social dos artistas coas aspiracións democráticas da sociedade española, nunha montaxe dividida en catro apartados temáticos diferentes: pacifismo e solidariedade, liberdade e democracia, sindicalismo e conflito social e, por último, cultura democrática.

Exposicións actuais

Vari Caramés. Lugares
/
Exposición
Mapa de desexos de Luis Seoane
/
Exposición
Xurxo G. Penalta. XXL
/
Exposición