Visitas guiadas e obradoiros

/

A gran variedade de técnicas, soportes e procesos utilizados por Luis Seoane constitúen unha base ideal para levar a cabo experiencias educativas nas que a observación, a análise e a creatividade resultan esenciais. A exposición permanente dedicada ao artista establece un percorrido a través dun conxunto de pezas singulares que ofrecen unha perspectiva precisa do seu traballo a público de todas as idades. Para aquelas persoas interesadas en afondar na obra de Luis Seoane ou nos diferentes contidos das exposicións temporais, a Fundación Luis Seoane pon á súa disposición un servizo de visitas guiadas para grupos de adultos e unha serie de obradoiros adaptados para escolares de diferentes niveis.

Para participar nestas actividades é necesario realizar unha reserva previa a través do teléfono 981 216 015, ou enviando unha solicitude ao enderezo de correo fls@fundacionluisseoane.gal, indicando o nome da entidade ou centro educativo, nome e apelidos do responsable do grupo, teléfono e enderezo de correo electrónico de contacto, así como as datas e/ou horarios nos que se desexa visitar a Fundación. O proceso de reserva non se considerará rematado ata que a Fundación Luis Seoane así o confirme a través do email correspondente. O número mínimo de participantes por grupo é de 5 persoas, e o máximo de 25 no caso dos obradoiros para escolares, e 30 nas visitas guiadas para adultos.

Actividade dedicada á exposición Mapa de desexos de Luis Seoane. Duración: 60 minutos
Cartuliñas dos desexos. Obradoiro para escolares de Educación Infantil e Educación Primaria
Concibida con obxectivo de estreitar os vínculos entre os espectadores e a obra de Luis Seoane, a exposición Mapa de desexos de Luis Seoane reúne preto dun centenar de pezas pertencentes ao legado da Fundación escollidas por unha serie de persoas relacionadas co eido das artes, a cultura, a docencia, o xornalismo e os deportes. Durante o proceso de selección, solicitóuselles aos participantes que relacionasen cada obra co termo ou idea que esta lles suxerise, unha maneira de conectar o traballo do artista galego coa actualidade. Do mesmo xeito, nesta actividade proporáse aos asistentes que se inspiren nos gravados de Seoane para elaborar con total liberdade un collage con recortes de cartolina, dando lugar a pezas distintas nas que quedarán plasmadas o seu criterio persoal.

Obradoiro para escolares de Educación infantil. Duración: 60 minutos
Opción 1_Criaturas luminosas do mundo das cores
O estudo e análise da natureza das cores a través da combinación dos tons primarios cyan, maxenta e amarelo e as técnicas creativas utilizadas por Luis Seoane son a base deste obradoiro no que os participantes elaborarán un mural empregando plásticos tintados, un método que mestura o soporte mural e a vidreira, a pintura e o collage, a ciencia e a arte.
Opción 2_Retratos alieníxenas
O imaxinario de personaxes mitolóxicos e literarios de Luis Seoane serve de inspiración para este obradoiro no que os participantes elaborarán criaturas fantásticas baseándose nas técnicas empregadas polo artista: debuxo, collage e escultura.

Obradoiro para escolares de Educación Primaria. Duración: 90 minutos.
Mitoloxía das bestas inventadas
A mediados da década dos setenta, Luis Seoane realiza os álbumes Bestiario e Insectario, nos que concibe un conxunto de seres que, nalgúns casos, semellan estar formados por partes de distintos animais a xeito de collage. Tomando como referencia esta técnica, os participantes neste obradoiro construirán personaxes en tres dimensións mesturando elementos de distintas figuras plástico, creando así un novo bestiario e unha mitoloxía baseados na súa propia imaxinación.

Obradoiro para escolares de ESO e Bacharelato. Duración: 90 minutos
Bestas animadas
A partir dos materiais e técnicas do obradoiro Mitoloxía das bestas inventadas, introduciráse aos alumnos de ESO e Bacharelato na técnica do stop motion (animación foto a foto) a través de sinxelos trucos, para posteriormente realizar pequenas secuencias de animación en formato GIF.

Visitas guiadas ás exposición temporais. Duración: 60 minutos
Coñecer con detalle as obras, os artistas e os proxectos das exposición temporais a través de visitas guiadas destinadas a un público adulto.

Arquitectura da Fundación Luis Seoane. Duración: 60 minutos
Inaugurada en 2003, a sede da Fundación Luis Seoane, obra dos arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco, construiuse a partir da rehabilitación do antiguo edificio do Cuartel de Macanaz, do que conserva o patio de armas. A visita céntrase na transformación de instalación militar a museo, e nas súas características formais e funciones actuais como equipamento cultural.