Visitas guiadas e actividades didácticas 2022-23

/

A inmensa variedade de técnicas, soportes e procesos creativos utilizados por Luis Seoane proporciónannos a base ideal para o desenvolvemento de multitude de experiencias educativas nas que os máis pequenos terán un papel activo e moi participativo. Ao longo deste percorrido formularanse unha serie de propostas didácticas a través de diversas actividades que implican observación, análise e creatividade.

A través dunha serie de reproducións escollidas da obra de Luis Seoane que o alumnado poderá manipular, os participantes irán descubrindo a imaxe de Galicia: as mulleres e os homes, o traballo no campo e na costa, os froitos da terra e do mar, a roupa, os aparellos, os costumes, as lendas... Tamén poderán ver como traballaba Seoane coas cores, o debuxo e as formas para representar unha realidade que ía alén do simple rexistro daquilo que se percibe coa mirada.

Para participar nestas actividades, é necesario realizar unha reserva previa a través do teléfono 981 216 015.

Vidreiras Luminosas do Mundo das Cores
Obradoiro para escolares de Educación Infantil (4-5 anos) e Primaria de centros educativos. Número de participantes: 25. Duración da actividade: 60 min.

En 1959 Luis Seoane realiza a súa primeira vidreira, na que o seu carácter creativo e innovador lévao a experimentar con novos materiais, substituíndo o chumbo por soldadura plástica e utilizando resinas sintéticas tinguidas con pigmentos.

Conscientes de que o alumnado xa pintou de todas as maneiras posibles (lápis, ceras, acuarela, témpera, etc) inspirámonos nas técnicas creativas de Luis Seoane na súa aposta pola integración das artes, o seu gusto pola obra mural, polo uso de formas modulares intercambiables e no seu fondo desexo de experimentación e xogo, para deseñar unha actividade na que crearemos unha gran vidreira mesturando as tres cores primarias.

Para isto utilizaremos plásticos tintados que ao superpoñerse mesturaranse coma se fosen pintura, recortados nun abano infinito de formas, tanto xeométricas como antropomorfas, adheridos con auga a unha gran ventá. Unha técnica que mestura o soporte mural e a vidreira, a pintura e o collage, a ciencia e a arte. Esta actividade está baseada no estudo e análise da natureza das cores e a experimentación cos tres pigmentos básicos, cyan, maxenta e amarelo.

Safari fotográfico na Illa dos Monstros
Obradoiro para escolares de Educación Primaria e Secundaria de centros educativos. Número de participantes: 25. Duración da actividade: 90 min.

Unha das facetas creativas de Luis Seoane estivo vinculada á fantasía e á imaxinación. Desde dar forma aos mitos e lendas da nosa cultura, ata o gusto polos bestiarios medievais e insectarios, que recreou inventando numerosas criaturas mitolóxicas como resultado dun collage debuxado de elementos de distintos animais.
A técnica empregada por Seoane inspira esta actividade, expandíndoa ás tres dimensións, pero no canto de traballar con papeis recortados os participantes farano con bonecos para realizar collages tridimensionais de criaturas fantásticas, froito da recombinación de multitude de animais procedentes de especies e épocas moi diferentes. Así, os extintos dinosaurios mesturaranse con animais actuais, terrestres con mariños, insectos con mamíferos... As creacións serán inmortalizadas en fotografías, que os alumnos realizarán a xeito de safari fotográfico, mediante un divertido xogo no que terán que “capturar” as súas creacións no seu contexto natural: una gran maqueta, tendo un tempo limitado para situar a cámara, elixir o encadre e tomar a fotografía.

Visitas guiadas ás exposicións temporais
Destinadas a Ciclos Formativos e público adulto . Número de participantes: 30. Duración da visita: 60 min.
Cada exposición temporal disporá da súa propia visita comentada, na que o educador explicará os seus contidos e dotará de sentido e significado os conceptos e propostas desenvolvidas na mesma, adaptándose sempre ás características e intereses específicos de cada grupo. Todo isto cun marcado carácter lúdico e participativo.

Visitas arquitectónicas
Destinadas a Ciclos Formativos e público adulto. Número de participantes: 30. Duración da visita: 60 min.

Visitas guiadas ao edificio da Fundación Luís Seoane, deseñado polos arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco e inaugurado en 2004. Falaremos sobre a adaptación do edificio preexistente, o Cuartel de Macanaz, a unha arquitectura de museo, sede da Fundación. Analizaremos ademais as súas características formais e funcionais, facendo fincapé na valoración da súa versatilidade para adaptarse ás diversas actividades e propostas museísticas que se desenvolven no edificio.