Lugares de novela: Hungría Obradoiro de literatura

/
Coordinación Javier Pintor

A literatura convídanos a desprazarnos a outros lugares: a Praga de Kafka, o Bos Aires de Borges, a Lisboa de Pessoa, o Tokio de Murakami…

A relación entre literatura e territorio inspira este obradoiro que terá a Hungría como eixo. A súa condición prácticamente insular no universo eslavo e xermánico, as vicisitudes da súa historia e as dificultades que formula a súa língua determinaron que, malia a vitalidade do seu mundo intelectual e creativo, a súa literatura sexa bastante descoñecida no noso país, á marxe de autores como Sandor Marai ou Magda Szabo.

Nas obras que abordaremos neste obradoiro atoparemos ecos dos desordes políticos vividos nesta nación durante os séculos XIX e XX, e do réxime totalitario que impregnou a vida da poboación húngara durante décadas. Isto non impide que temas como a infancia, o amor, o paso do tempo ou a memoria estean moi presentes nestes textos.

As historias destas obras permitirannos afondar na maneira de pensar e sentir dunha cultura tan rica e diversa como a húngara.

Javier Pintor

Folla_inscrición.pdf

Actividades actuais

Somos o que lemos
/
Actividade
Dende as marxes. Sobre a necesidade da crítica
Diálogos de arquitectura
/
Actividade
Grupo de Estudos
Transición ecosocial e desexo
/
Actividade
Lugares de novela. Noruega
Obradoiro de literatura
/
Actividade
Literatura e memoria
Obradoiro de escritura
/
Actividade